Verwerking templates voor het notariaat - Co-dex.eu
1057
post-template-default,single,single-post,postid-1057,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Verwerking templates voor het notariaat

Ontdek al onze GDPR / AVG templates met betrekking tot de notaris

Verwerking templates voor het notariaat

Onze cloudoplossing, Co-dex.eu biedt gespecialiseerde verwerkings templates aan voor notarissen. Onze templates begeleiden u stap voor stap tijdens het invullen. U kunt dus met behulp van deze nederlandstalige templates en onze algemene templates op een simpele en vlugge manier uw verwerkingsregister aanleggen.

Onze templates worden automatisch ingevuld

Onze AVG templates worden door Co-dex.eu zoveel mogelijk op voorhand ingevuld met gegevens die we over uw organisatie én notariële activiteiten beschikken. Op deze manier verloopt het aanleggen van uw verwerkingsregister als notaris nog een stuk vlotter.

De verwerkings templates worden regelmatig onderhouden

Wij onderhouden onze templates op regelmatige basis elke update of wijziging zal automatisch doorvloeien in uw verwerkingsregister. Bij een update hoeft u dus helemaal niets te doen. Zo heeft u meer tijd om u te richten op wat belangrijk is: uw core business als notaris.

Wij zorgen voor extra automatisatie

Bovendien zorgt het gebruik van onze templates ervoor dat er automatisch verwerkingsovereenkomsten, assessments en privacy policies gegenereert worden voor organisatie. Naargelang gewenst worden deze documenten dan gepubliceerd of verstuurd naar de juiste partijen. U begrijpt direct dat dit een grote stap vooruit is richting GDPR compliancy.

Uw input is voor ons van groot belang!

U kent uw business van A tot Z. Merkt u iets op aan onze templates die beter anders kan of heeft u een template nodig die u niet meteen vindt contacteer ons gerust en wij doen het nodige:

Verwerking templates voor het notariaat
Leg je verwerkingsregister als notaris in een mum van tijd aan.

Binnen onze software heeft u keuze uit volgende templates voor het notariaat:

 • Accounts beheren voor de functie die de betrokkene moet kunnen uitvoeren
 • Afspraak maken om een contract tot stand te brengen of uit te voeren
 • Afspraak maken zonder contractueel verband
 • Opzoeking verkoper: fiscale en sociale notificatie (eventuele belastingschulden)
 • Publicatie Belgisch Staatsblad
 • Verkoop: Brief opvragen gegevens koper
 • Verkoop: Verkoopsakte opstellen en versturen
 • Afsluiten hypothecaire lening
 • Akte: betaling
 • Akte: ondertekening
 • Akte: overschrijving op het hypotheekkantoor
 • Akte: overschrijving op het Algemene Administrate van de Patrimonium Documentatie (AAPD)
 • Akte: registratie notariële authentieke akte in het register bij de notaris
 • Akte: registratie testament in het Centraal Register voor Testamenten (CRT)
 • Akte: uitbetaling schuldeisers en verkoper
 • Akte: uitgifte
 • Akte: verklaring aanduiding van een vertrouwenspersoon of bewindvoerder (kader rechterlijke bescherming)
 • Akte: verklaring registreren in Centraal Register van Verklaringen (CRV)
 • Akte: verlijden huwelijkscontract
 • Akte: verlijden testament
 • Akte: registratie huwelijkscontract in Centraal Register Huwelijksovereenkomsten (CRH)
 • Archiveren aktes in rijksarchief
 • Beheer dossier
 • Bemiddelingsdossier beheren
 • Brief opvragen gegevens verkoper
 • Gebruik eID in FedNot als medewerker notariaat
 • Identificatie getuigen met eID
 • Identificatie van de klanten en bezoekers i.v.m. notariële activiteiten met eID
 • Natuurlijk persoon opzoeking rijksregister
 • Notarieel advies verlenen
 • Openbare verkoop (al dan niet gedwongen)
 • Oprichtingsakte vennootschap (bvba, nv, …)
 • Recht op voorkoop aanbieden
 • Registreren afspraken i.v.m. ongehuwd samenleven
 • Schenkingsakte
 • Toestemming dossier langer bewaren
 • Uitnodigen getuigen
 • Verkoop opzoeking (ver)koper mogelijkheid meeneembaarheid registratierechten
 • Verkoop onroerend goed (tussenkomend notaris)
 • Verkoop opzoeking: bodemattest/bodemdecreet opvragen
 • Verkoop opzoeking: hypothecaire staat van het goed
 • Verkoop opzoeking: kadaster+plan
 • Verkoop opzoeking: nazien recht op voorkoop
 • Verkoop opzoeking: notificatie lening aangaan
 • Verkoop opzoeking: onroerend erfgoed
 • Verkoop opzoeking: pandregister
 • Verkoop opzoeking: Stedenbouwkundige inlichtingen gemeente
 • Verkoop opzoeking: watertoets en risicozone overstromingen opvragen
 • Verkoop: aan schuldeiser akkoord tot handlichting opvragen (desolidarisatie of ontslag hoofdelijk aansprakelijk)
 • Verkoop: Brief opvragen gegevens koper
 • Verkoop: Brief opvragen gegevens verkoper
 • Verkoop: elektrische keuring opvragen
 • Verkoop: opening rubriekrekeningen
 • Verkoop: opzoeking in Centraal Register Huwelijkscontract en Huwelijksovereenkomst (CRH)
 • Verkoop: voorschot op rubriekrekening
 • Voorbereiding opstellen akte tot verkoop onroerend goed (notaris als instrumenterende notaris)
 • Wijziging statuten van een bedrijfsvorm

Bekijk zeker ook eens de templates die wij voorzien voor:

Indien u graag aan de slag wilt met onze templates, u vind er eentje niet terug of u heeft gewoon enkele vragen. Aarzel niet en …