Verwerkingen - co-dex.eu : Cyber veilig en compliant
1049
post-template-default,single,single-post,postid-1049,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Verwerkingen

Lees hier alles over verwerkingen en hoe u ze beheert binnen Co-dex.eu

Verwerkingen

Een verwerking volgens de GDPR / AVG is elk proces dat gebruikt wordt om persoonlijke informatie te verwerken.

Definitie van “verwerking”: elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

Het doel is om net voldoende gedetailleerd de verwerkingen te identificeren. Er is een vuistregel geïmplementeerd die ervoor zorgt dat een verwerking wordt opgesplitst als er:

  •  Een andere wettelijke basis is voor beide verwerkingen;
  •  De rol tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene verandert;
  •  Het doel van de beide verwerkingen niet verenigbaar is.

Verwerkingen zijn dossiers die aangemaakt worden op basis van onze templates. Co-dex.eu voorziet een hele reeks aan nederlandstalige GDPR / AVG templates, onderverdeeld per categorie.

Bijvoorbeeld:

  • Algemeen: toepasbaar voor de meeste bedrijven;
  • Human Resources: Indien u personeel tewerkstelt zoals permanent, tijdelijk, jobstudenten…;
  • Auto: indien u een wagen ter beschikking stelt voor werknemers;
  • Verkopen: Alle verwerkingen m.b.t. verkopen

Andere categorieën zijn sectorspecifiek

Indien u een verwerkings template niet terugvindt. Neem dan gerust contact op met [email protected].