Handleiding van de GDPR / AVG cloudoplossing Co-dex.eu
38
archive,paged,category,category-handleiding,category-38,paged-2,category-paged-2,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Verwerkingen

Een verwerking volgens de GDPR / AVG is elk proces dat gebruikt wordt om persoonlijke informatie te verwerken. Definitie van “verwerking”: elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie,...

Communicatie beleidsnota aanmaken met Co-dex.eu

Via het communicatiebeleid wordt iedereen geïnformeerd met de adequate informatie op de momenten dat de informatie relevant is. De verordening stipuleert dat de communicatie met alle partijen op een transparante, toegankelijke en duidelijke manier moet gebeuren. Deze communicatie gebeurt tijdig, in begrijpbare taal en gestructureerd...

Data-classificatie beleidsnota aanmaken met Co-dex.eu

Dit beleid dient er om de informatie te classificeren. Classificatie betekent dat de informatie in een bepaalde klasse wordt gecategoriseerd en deze navenant dient behandeld en beschermd te worden. Volgende aspecten komen aan bod in het data classificatie beleid: Verantwoordelijkheden;Classificatie schema;Classificatie van informatie;Maatregelen van toepassing;Standaarden: specifieke maatregelen...

Privacy beleidsnota aanmaken met Co-dex.eu

Het privacy beleid geeft aan wat de organisatorische en structurele maatregelen zijn die gedefinieerd dienen te worden om de persoonlijke informatie op een adequate manier te kunnen verwerken en de rechten van de betrokkene te vrijwaren. Om een privacy beleidsnota aan te maken met Co-dex.eu kunt...

Risico beleidsnota aanmaken met Co-dex.eu

Het risico beleid beschrijft de methodologie en te definiëren processen die risico’s ten opzichte van de organisatie en betrokken partijen moet inschatten. Deze inschatting bestaat eveneens uit een adequate behandeling en opvolging van risico’s binnen de redelijke mogelijkheden van de organisatie. Het inschatten van risico omvat...

Mijn account – Mijn bedrijven

Op deze pagina beheert u de bedrijven waartoe u toegang heeft binnen Co-dex.eu. Elke samenwerking tussen een gebruiker en een organisatie moet langs de 2 kanten goedgekeurd worden. U ziet een overzicht van de bedrijven met de indicatie in tot welk niveau de samenwerking tussen...

Mijn account – Algemene informatie

Op deze pagina kunt u uw persoonlijke informatie beheren: VoornaamNaamE-mail adres: dit email adres is het adres dat gebruikt wordt voor volgende doeleinden:Uw login naamCommunicatie vanuit Co-Dex.eu naar uw gebruiker naar gelang deze aangeduid werd voor bepaalde functies zoals: wachtwoord reset, to-do in Co-Dex.eu door veranderingen,...

Mijn bedrijf – Gebruikers

Op deze pagina kunt u alle gebruikers die toegang hebben tot uw organisatie binnen Co-dex.eu beheren. Elke samenwerking tussen een gebruiker en een organisatie moet langs de 2 kanten goedgekeurd worden. U ziet een overzicht van alle gebruiker binnen uw organisatie met de indicatie in tot...

Mijn bedrijf – Leveranciers

Op deze pagina vind u een overzicht van de leveranciers die gekoppeld zijn aan uw bedrijf. U kan ze volledig vanuit deze pagina beheren. Een nieuwe leverancier toevoegen Klik op "Voeg leverancier toe", u krijgt vervolgens volgend scherm te zien: Vul de gegevens van uw leverancier in. Indien...